குறிச்சொல்
லலிதா சஹஸ்ர நாமம்

      இந்தக் குறிச்சொல் சார்ந்த இடுகைகள்      
பீடங்களும் அங்க தேவதைகளும் குமார கண நாதாம்பா;துஶ்டி: ;புஶ்டி: ;மதி: ;த்ருதி: ;ஷாந்தி: ;ஸ்வஸ்திமதி ;காந்தி: ;நந்தினி ;விக்ன நாஷினி ; () குமார = முருகனார் - கார்திகேயன் (சிவன் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பீடங்களும் அங்க தேவதைகளும் குஷலா; கோமலாகாரா; குருகுல்லா; குலேஷ்வரீ; குல குண்டாலயா; கௌல-மார்க தத்பர சேவிதா; () குஷல் = தேர்ச்சி - வல்லமை #436 குஷலா = திறன் மிகுந்தவள் () கோமல் = மென்மை - எழில் ஆகார் = ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( யோகினி ந்யாசம் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் தியானிக்கவிருக்கும் நாமங்கள் குண்டலினி சக்கரத்தை பிரதிபலிக்கும் 'யோகினி' தேவதைகளை விவரிக்கும் பெயர்கள் . கீழிருக்கும் நாமங்கள் "டாகினீஸ்வரி" ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பீடங்களும் அங்க தேவதைகளும் காலகண்டி; காந்திமதி; க்ஷோபிணீ; சூக்ஷ்மரூபிணீ; வஜ்ரேஷ்வரீ; வாமதேவீ; வயோவஸ்தா விவர்ஜிதா; சித்தேஷ்வரீ; சித்த-வித்யா; சித்த-மாதா; யஷஸ்வினீ; () கண்டா = தொண்டை                              ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பீடங்களும் அங்க தேவதைகளும் தேஜோவதீ; த்ரிநயனா; லோலாக்ஷீ- காமரூபினீ; மாலினீ; ஹம்ஸினீ; மாதா; மலையாசல வாசினீ; சுமுகீ; நளினீ; ஷுப்ரு; ஷோபனா; சுர நாயிகா; () தேஜோவத் = பிரகாசம் #452 தேஜோவதீ = ஓளிமயமானவள் #453 த்ரிநயனா = முக்கணுடையவள் * * மூன்றாம் கண்ணானது அறிவின் பரிபூர்ணத்தை, ஞானத்தைக் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யோகினி ந்யாஸம் மணிபூராப்ஜ நிலயா; வதனத்ரய சம்யுதா; வஜ்ராதிகாயுதோபேதா; டாமர்யாதிபி ராவ்ருதா; ரக்த வர்ணா; மாம்ஸ நிஷ்டா; குடான்ன ப்ரீத மானஸா; சமஸ்த பக்த சுகதா; லாகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ; () மணிபூர = மணிபூர சக்கரம் மூன்றாம் சக்தி கேந்திரம். பத்து இதழ்கள் ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யோகினி ந்யாஸம் அனாஹதாப்ஜ நிலயா; ஷ்யாமாபா; வதனத்வயா; தம்ஷ்ரோஜ்வலா; அக்ஷ-மாலாதி தரா; ருதிர சம்ஸ்திதா; கால ராத்ர்யாதி ஷக்த்யூக வ்ருதா; ஸ்னிக்தௌதன்ன ப்ரியா; மஹா வீரேந்த்ர வரதா; ராகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ; () அனாஹத = அனாஹத சக்கரம் எனும் இதயச் சக்கரம், பச்சை ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
யோகினி ந்யாஸம் மூலாதாராம்புஜாரூடா; பஞ்ச வக்த்ரா; அஸ்தி சம்ஸ்திதா; அங்குஷாதி ப்ரஹரணா; வரதாதி நிஷேவிதா; முத்கௌதனா சக்த சித்தா; சாகின்யம்பா ஸ்வரூபிணீ; () மூலாதார = மூலாதார சக்கரம் - முதல் சக்தி கேந்திரம் - சிவப்பு நிறச் சக்கரம் அம்புஜ ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
Yogini Nyasam Svadhishtaanambujagatha; Chathur Vakthra Manohara; Shulaadhyayudha Sampanna; Peetha VarNa; Athi garvitha; Medho nishta; Madhu preetha; Bhandinyadhi samanvitha; Dhadyanna saktha hrudhaya; Kakini Roopa Dharini; () Svadhishtana = Swadhishtana chakra - The second ...மேலும் வாசிக்க
0  மறுமொழிகள்

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
 
தொடர்புடைய குறிச்சொற்கள்
இதே குறிச்சொல் : லலிதா சஹஸ்ர நாமம்
பிற தளங்களில்


குறிச்சொற்கள்